Læraranes optimisme

Millionar av unge over heile verda streikar og krev handling. På Nordfjord folkehøgskule tek vi utfordringa på strak arm. Som friluftslivlærar på skulen lever vi av, med og for naturen. Me har alle eit ansvar i å forvalte den på ein god måte slik at vår generasjon, og dei kommande, kan oppleve den same gleda av den som vi gjer.

KLIMAOPTIMISTANE
KLIMAOPTIMISTANE
«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Vi gjer ein innsats for å ta vare på naturen og omgjevnadane» 

«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar.

Vi ønsker å bidra, derfor køyrer vi heller pudder i Norge enn i Japan»

KLIMAOPTIMISTANE
KLIMAOPTIMISTANE
«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Vi trur at kvar enkelt kan bidra med små og store beviste val.»

«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Ved å gjere små klimavenlege tiltak om til rutinar kan me saman utgjere ein stor forskjell»

KLIMAOPTIMISTANE
KLIMAOPTIMISTANE
«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Vi har tru på det enkle, vi har tru på framtida og vi har tru på ungdomen»

«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Me bruker helst fjord og fjell i nærområdet og om me reisert langt, nyttar me buss og tog»

KLIMAOPTIMISTANE
KLIMAOPTIMISTANE
«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Vi ser eit auka engasjement hos ungdommen»

«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Gjennom gjenbruk og redesign kan me minke forbruket vårt»

KLIMAOPTIMISTANE
KLIMAOPTIMISTANE
«Her på Nordfjord er vi klimaoptimistar. Vi bruker naturen rundt oss så mykje vi kan»