Edvin Andre Hugvik
Edvin Andre Hugvik
Driftsleiar
edvin@friluftslivskulen.no 41295868
Yngvild Benestad Tjomsland
Yngvild Benestad Tjomsland
Sosiallærar
yngvild@friluftslivskulen.no 91815445 91903187
Sara Margrethe Ommedal
Sara Margrethe Ommedal
Kontorleiar
kontor@friluftslivskulen.no 45471319 57868040
Per Momrak
Per Momrak
Friluftslivlærar, Avdelingsleiar friluftsliv
per@friluftslivskulen.no 91130626
Eirin Myklebust
Eirin Myklebust
Friluftslivlærar
eirin@friluftslivskulen.no 90171744
Jan Hedges
Jan Hedges
Friluftslivlærar
jan@friluftslivskulen.no 40457709
Lars Anders Hoel
Lars Anders Hoel
Friluftslivlærar
larsanders@friluftslivskulen.no 90723291
Steinar Saltbones
Steinar Saltbones
Friluftslivlærar
steinar@friluftslivskulen.no 97021069
Maren Jørandli Skår
Maren Jørandli Skår
Friluftslivlærar
maren@friluftslivskulen.no 94820314
Erlend Aunevik
Erlend Aunevik
Friluftslivlærar
erlend@friluftslivskulen.no 99506457
Eli Marie Furset
Eli Marie Furset
Friluftslivlærar
elimarie@friluftslivskulen.no 97160820
Håkon Schjølberg
Håkon Schjølberg
Friluftslivlærar
hakon@friluftslivskulen.no 97522411
Asbjørn Klakeg Forland
Asbjørn Klakeg Forland
Friluftslivlærar
asbjorn@friluftslivskulen.no 48001277
Aina Minde Lemming
Aina Minde Lemming
Friluftslivlærar (permisjon skuleåret 2023-24)
aina@friluftslivskulen.no 456 18 309
Lisbeth Momrak
Lisbeth Momrak
Lærar / avdelingsleiar Bu og fritid
lisbeth@friluftslivskulen.no 91309136
Jonas Løvland
Jonas Løvland
Vernepleiar
jonas@friluftslivskulen.no 90097890
Maria Roset Sølvberg
Maria Roset Sølvberg
Lærar handverksfag
maria@friluftslivskulen.no 90608247
Kristina Tveitdal Tomasgard
Kristina Tveitdal Tomasgard
Miljøarbeidar
kristina@friluftslivskulen.no 41557016
Inger Johanne Blikra Fagerli
Inger Johanne Blikra Fagerli
Miljøarbeidar
ijblikra@gmail.com 91345326
Vidar Bolstad
Vidar Bolstad
Kjøkkenleiar/kokk
vidar@friluftslivskulen.no 91 90 32 29
Prisha Korkowski
Prisha Korkowski
Kokk
95933172
Else Løkke
Else Løkke
Kjøkken- og internatassistent / Kokk
Else@viegarden.com 90707858 91903229
Gunhild Aabrekk Nedrebø
Gunhild Aabrekk Nedrebø
Kjøkken- og internatassistent
97183628
Torill Torgnes
Torill Torgnes
Kjøkken- og internatassistent
91399810
Sonja Laukeland
Sonja Laukeland
Kjøkken- og internatassistent
sonja@friluftslivskulen.no 91575682
Diana Socka
Diana Socka
Kjøkken- og internatassistent
94150907
Merete Nilssen Myklebust
Merete Nilssen Myklebust
Kjøkken- og internatassistent