Skulerute

Her finn du skulerute for skuleåret 2021/2022 og skuleåret 2022/2023.

Skulerute for 2021/2022

21. august
Skulestart med opningsfest
6. – 10. september
Fellesturar - Fondsbu/Jotunheimen
18. september
Fri
8. - 17. oktober
Haustferie (veke 41)
6. november
Fri
8. - 19. november
Prosjektveker (veke 45 og 46)
20. november
Familiedag
29. november - 3. desember
Prosjektveke (veke 48)
16. desember
Julefest
17. desember
Juleferie
5. januar
Første skuledag etter jul
24. - 28. januar
Skikurs i Hemsedal (veke 4)
29. – 31. januar
Frihelg
19. - 27. februar
Vinterferie (veke 8)
28. februar - 4. mars
Prosjektveke (veke 9)
9. - 18. april
Påskeferie
5. - 7. mai
Minifolkehøgskule for foreldre/søsken
7. mai
Avslutningsfest
11. mai
Siste skuledag
Sjå meir +

Skulerute for 2022/2023

20. august
Skulestart med opningsfest
5. - 9. september
Fellesturar - Fondsbu/Jotunheimen
16 -18. september       
Frihelg
8. - 16. oktober            
Haustferie (veke 41)
5. -6. november                
Fri
7. - 18. november        
Prosjektveker (veke 45 og 46)
19. november              
Familiedag
28. nov. - 2. des.          
Prosjektveke (veke 48)
15. desember              
Julefest
16. desember              
Juleferie
4. januar  
Første skuledag etter jul
23. - 27. januar  
Skikurs i Hemsedal (veke 4) 
28. – 30. januar              
Frihelg
18. - 26. februar             
Vinterferie (veke 8) 
27. februar - 3. mars     
Prosjektveke (veke 9)
1. - 10. april                      
Påskeferie
4. - 6. mai                          
Minifolkehøgskule for foreldre/søsken
6. mai                                 
Avslutningsfest
10. mai                               
Siste skuledag
Sjå meir +