Valfag og prosjekt

Bunken med valfag er tjukk og stor, – slik at du kan komponere ditt eige drømmeår!

Valfagmodular
Vi delar skuleåret inn i tre valfagmodular. Vi har valfag på måndag og tysdag, og det er frå fem til åtte valfagveker i kvar modul. På måndagane er alle valfag på to timar, medan på tysdag er nokre valfag på fire timar, og nokre går over heile dagen. Du velger valfag etter at du har kome til skulen.

Prosjektveker
I prosjektvekene er timeplan eit framandord. Då er det store enkeltprosjekt i ei heil veke, og du kan for eksempel delta i revy, tradisjonsmatlaging, toppturar, jakt, motorsagkurs, praktiske uteprosjekt, bibelskule, treningsleir, kystveke, vinter-telttur, kurs i teikning og maling eller kiting. Vi har tre ulike perioder med slike val-veker gjennom året. Oversikt over alle prosekta finn du lengst nede på denne sida.

VALFAG - Modul 1

Terrengsykling og stibygging
Vi syklar i skog og på fjell. Forhåpentligvis let snøen vente såpass på seg at vi får til nokre turar litt opp i høgda. Dette kan være litt slitsomt, men hvis du er motivert får vi det veldig gøy. Vi skal også få litt erfaring med stibygging. Det vert vedlikehald/utbetring av eksisterande sykkelstiar, og vi har fått tilgong til eit nytt område der vi skal få lage en ny sykkelsti.

Segling/sjøliv/bruksbåtar
Vi startar faget med å lære det grunnleggande innan segling med skulen si Colin Archer-skøyte, Medvind. Ved hjelp mykje «learning-by-doing» bil du bli istand til å føre ei ekte seglskute på fjorden og forstå meir av korleis naturen og vi kan samarbeide om framdrifta.

Ekspedisjonstrening
Å bygge kroppen om til ei uthaldande maskin er ikkje gjort over natta. Lange turar til fots og på ski krev mykje! Dette er valgfaget for deg som ønskjer å være best mogleg førebudd til vinteren sine turar. Det vere seg i dei  bratte motbakkane på topptur eller å ha det vesle ekstra overskotet når ein skal dra i gong pulken enda ein gong. Vi skal blant anna trekke dekk, kjenne på syra i motbakkane og pushe kvarandre til å gje alt kvar gong!

Fjelløping  
Det handler om deg og naturen. Om stien som bukter seg bortover ryggen og oppover fjellet – mellom lyng, mose, berg og stein. Fjelløping er en glimrende aktivitetsform for deg som liker å jogge/løpe. Vi reiser av gårde med lett oppakning og gode sko for noen timers trening i fjellet.  

Klatring
Lurer du på om klatring er noko som for deg? På dette valfaget får du muligheten til å prøve deg på klatring, og det krev ikkje tidlegare erfaring. Vi har mange ulike arenaer i nærleiken. Det vil vere mogleg å ta brattkort-test i løpet av modulen.

Grunnkurs havkajakk
Vi skal gjennomføre eit kurs som heiter Grunnkurs Hav. Du får då eit våttkort, som er eit bevis på at du har kurs innanfor kursstigen til Norges Padleforbund. Dette er grunnleggande opplæring i padleteknikk og sikkerhet på havet. To av dagane er det rulletrening i basseng.

Utstyrslaging
Her får du moglegheit til å sy dine eigne turklede. Kanskje du treng fotposar, vindvottar eller ein ny anorakk. Her kan du både vere kreativ og nøyaktig. Vi har mykje flott stoff, oppskrifter og utstyr som hjelper deg i gong med å få supplert litt på utstyrslista di.

Toving
Du skal få lære å trylle med ull og grønsåpevatn. Det er berre fantasien som set grenser for kva du kan lage av ull, til dømes sitjeunderlag, tøfler og vottar. Dessutan kan du få lære å nålefilte for å lage vakker dekor til dei tova tinga du har laga. 

Smiing
Her får du lage bruksting og pynteting av glødande og kaldt materiale (jern). Eksempel er lysestakar, lampettar, spegelrammer og beslag. I tillegg får du tilbod om å  lage knivblad og lære prosessane fram til ferdig knivblad. Det vert også mogleg å lære krøllsmiing.

Trearbeid/longboard
På dette faget lærer du å lage bruksting og pynteting som små møblar, t.d. små kister/skrin og skåp, dreie skåler, lage tine og matboks. Du kan også få lære å dekorere med enkel treskjæring/karveskurd. For dei som ynskjer det blir det høve til å lage sitt eige longboard.

Fotografi
Å ta gode bilete krev både mykje trening og eit godt blikk. Her får du øve opp både blikket og dei tekniske ferdighetene.  Du må ha eige kamera, evt. låne eit av nokon.

Mat i det fri
Bålmat er uendeleg mykje meir enn svidde pølser. Lær å bli god på å lage deilig mat på bål! På dette faget får  du kunnskap om ulike teknikkar, alt frå mat på steinhelle til heilgrilling av kalkun, og i tillegg får du lage både godt tilbehør og fine turdessertar.

Kniv og slire

Du kan reise frå Nordfjord med din eigen heimelaga kniv. Gjennom timane vi har saman, får du lage skaft til ferdig knivblad,  i tillegg til å lage slire til kniven.  Du lærer også overflatebehandling av skaft og slire. Til slutt har du ein kniv som ligg godt i handa og vert eit godt turfølge framover.

Fotball
Vi reiser til Sandane der vi har tilgang til stort treningsfelt ute, og kan leige kunstgrasbane dersom det er vått. Det er hovudvekt på samspel, og i desember reiser vi med to skulelag (7’ar fotball) til ei årleg fotballturnering for folkehøgskular.

Barmarkstrening
Skisesongen kjem fortare enn du aner, og då gjeld det å være klar. Her skal vi lære litt om trening, både uthald og styrke, og erfare korleis det utfordrar kroppen på ulikt vis. Det vert moro og variert, og vi trener stort sett ute.  Dette er valfaget for deg som ikkje er redd for å bli våt, skitten og sliten!

Spinning 
Kanskje ein av dei beste treningsformane mot topptursessongenPassar til alle uavhengig av form, ein kan bare justere tempo og tyngde på tråkket! Vi skal sykle til god musikk, svette og le saman. Vi lånar ein ganske ny spinningssal på Spenst Sandane med flotte fasilitetar. Ein gyllend og god mulighet til å jobbe med både formen og beinmusklane! 

Kristen tru
Om du veit lite eller mykje om kristen tru frå før, så har du kanskje lyst til å finne ut litt meir? Vi skal innom nokre sentrale tema innan kristen tru, feks. kva er forsoningslære, nådemiddel, inkarnasjon, frelseshistorie, treenighet eller andre rare ord i kristen tru. Vi  samtaler og diskuterer, og har undervisning undervegs. 

Hybelkokken
Korleis overleve på studentøkonomi langt vekke frå kjøkkenskapet heime? Du vil ha nytte av å lære å lage digg mat for ein billeg penge, og få tips til variert hybelmat- både til kvardags og litt meir fest.

Buldring
Å buldre er å klatre  innandørs, på steinar, låge klippeveggar el.l. utan sikring.  Skulen har ein 250 m2 stor innandørs klatrevegg og her vert det mykje buldring og litt skruing av ruter.

Båtførarkurs
Frå 01.05.2010 er det innført obligatorisk båtførarbevis for alle som er fødde etter 01.01.1980, dersom båten er over 8 meter og/eller har 25 HK eller meir. Dette kurset er godkjent for å kunne gjennomføre den offisielle båtførerprøven, og avslutter med eksamen på slutten av modulen.

Sjå meir +

VALFAG - Modul 2

Trearbeid 
Vi lærer grunnleggjande kunnskapar i trearbeidsfaget. Materiallære, verktøyval, verktøybruk, oppsetjing av verktøy, bearbeiding av materialar manuelt og ved hjelp av maskiner. Sliping og overflatebehandling. Vi arbeider med eldre samanføyingsteknikkar, og det vert mogleg å lære enkel treskjering, karveskurd og akantusskjæring. Du kan velge å lage møblar, bruksting og pyntegjenstandar, eller dreie koppar, skåler, fat, lysestakar og lampettar.

Langrenn
Har du ein draum om å få gå i same løyper som sjølvaste Odd-Bjørn Hjelmeset, Vereide sin store skihelt? Ønskjer du å lære litt om langrennsteknikk? Dette faget er både for den som har gått mykje og lite, men vi vil fokusere på grunnleggande teknikk – klassisk stil. Her vert det øvingar, leikar og hard trening for den som vil.

Jegerprøve
Mange vil gjerne oppleve spenninga med å gå på jakt, men før ein kjem så langt må jegerprøven vere i boks. Dette er eit praktisk og teoretisk kurs der du får tatt prøva, og dermed kan vere klar både for små-og storviltjakt (for å gå på storviltjakt må ein i tillegg skyte den obligatoriske jaktprøven)

Utstyrslaging
(Sjå info om faget i modul 1.)

Skred fordjuping
Vi skal jobbe mykje med vurdering av skredfare, skredvarsling og korleis ein kan gjere trygge veival på tur.  Nokre gonger kjem vi til å gå på nokre av dei flotte fjella vi har i nabolaget, men det er ikkje sikkert vi siktar oss helt mot toppen kvar gong. Det viktigaste er å lære, erfare og diskutere underveis. På nokre emner vil vi dykke litt lenger ned, men i hovudsak dreiar det seg om å få mengdetrening innan dei emna ein lærer om på skredkurset tidleg på vinteren saman med alle dei andre elevane.

Topptur/turleiing
Toppturar på ski er ein sikker vinnar på etterjulsvinteren. Vi har som mål at du skal bli flinkare til å gjere trygge val og lede andre på tur. Her vil vi rotere på kven som har ansvar på dei ulike dagane, og under oppfølging frå lærar skal du få kjenne gleda over å ta ansvar på tur.

Topptur/kite
Dette er for deg som vil lære å utnytte krafta i vinden ved hjelp av kite. Vi ser an vinden og værmeldinga og reiser dit vinden og snøen er. Om vinden avtek vert det å bruke beina, skia og fellene og traske til toppen i staden. Feite opplevingar ventar uansett.

Fjelljibbing
Vi kler oss og førebur oss på topptur, men finn vi ein stad vi heller har lyst til å bygge eit hopp, eller ein artig plass vi kan leike oss på ski, så gjer vi lett det i staden! Førebu deg på knall og fall og mykje moro. Alle typar ski funkar.

Skiinstruksjon/topptur
Instruksjon i telemark/alpint. Vi reiser til skianlegg i nærområdet, og brukar tid på teknikk og forbetring av skiferdigheter generelt. Dersom vi veit at snøforholda i skianlegga er dårlege blir det topptur i staden for skianlegg.

Båtførarkurs
(sjå info i modul 1)

Hybelkokken
(sjå info i modul 1)

Basistrening
Ein variert mix av trening, der ein vekslar mellom å fokusere på kondisjon og styrke. Det vert stort sett utetrening, og eit godt utval av øvingar og aktivitetar som både blir artige og passe harde.

Longboard
Om du likar å stå på longboard vil det vel vere ekstra kjekt å kunne suse avgarde på eitt du har bygd sjølv! Dette er arbeid som krev nøyaktighet og god innsats, samstundes som du får vere kreativ med dekorering og din eigen personlege touch.

Karveskurd
Karveskurd er eit gamalt tradisjonshandverk med lange tradisjonar i Noreg. Det er særeigne mønster som vert laga ved å bruke sirkel og ruter, og som ein skjærer ut med anten kniv eller stemjarn. Ein brukar denne teknikken til å dekorere anna trearbeid, t.d. kaketiner, matboksar og liknande. Veleigna til å imponere foreldre med som julegave!

Bevelighet og tøying
Har du lyst til å bli mjukare, pleie kroppen og trene skadeforebyggande?  Då er dette eit fint fag for deg. Her  tek vi føre oss heilt basic bevegelighet med yogainspirerte øvingar, der vi skal fokusere på pust og  kjenne etter i kroppen korleis dei ulike øvingane får musklar til å arbeide. Dette er for alle, både stive stokkar og mjuke turnarar, og det vert god atmosfære med bra musikk til.

Gitar
Er du så å seie blank på gitarspeling, men har lyst til å lære? Då har du sjansen no. Vi skal øve på ulike grep, på klimpring og litt fingerspel. Ta med gitar og ein yndlingssang du gjerne vil lære!

Strikking
Strikking valfag kan du velje om du er heilt nybegynnar eller om du har strikka litt frå før. Du lærer bl.a. dei grunnleggjande teknikkane i strikking og å følgja eit mønster. Har du ein del erfaring, kan du sjølv velje noko du vil laga.

Sjå meir +

VALFAG - Modul 3

Basistrening
Ein variert mix av trening, der ein vekslar mellom å fokusere på kondisjon og styrke. Det vert stort sett utetrening, og eit godt utval av øvingar og aktivitetar som både blir artige og passe harde.

Longboard
Om du likar å stå på longboard vil det vel vere ekstra kjekt å kunne suse avgarde på eitt du har bygd sjølv! Dette er arbeid som krev nøyaktighet og god innsats, samstundes som du får vere kreativ med dekorering og din eigen personlege touch.

Karveskurd

Karveskurd er eit gamalt tradisjonshandverk med lange tradisjonar i Noreg. Det er særeigne mønster som vert laga ved å bruke sirkel og ruter, og som ein skjærer ut med anten kniv eller stemjarn. Ein brukar denne teknikken til å dekorere anna trearbeid, t.d. kaketiner, matboksar og liknande. Veleigna til å imponere foreldre med som julegave!

Bevelighet og tøying
Har du lyst til å bli mjukare, pleie kroppen og trene skadeforebyggande?  Då er dette eit fint fag for deg. Her  tek vi føre oss heilt basic bevegelighet med yogainspirerte øvingar, der vi skal fokusere på pust og  kjenne etter i kroppen korleis dei ulike øvingane får musklar til å arbeide. Dette er for alle, både stive stokkar og mjuke turnarar, og det vert god atmosfære med bra musikk til.

Gitar
Er du så å seie blank på gitarspeling, men har lyst til å lære? Då har du sjansen no. Vi skal øve på ulike grep, på klimpring og litt fingerspel. Ta med gitar og ein yndlingssang du gjerne vil lære!

Strikking
Strikking valfag kan du velje om du er heilt nybegynnar eller om du har strikka litt frå før. Du lærer bl.a. dei grunnleggjande teknikkane i strikking og å følgja eit mønster. Har du ein del erfaring, kan du sjølv velje noko du vil laga.

Båtførarkurs
(sjå info i modul 1)

Hybelkokken
(sjå info i modul 1)

Sjå meir +

PROSJEKTVEKE - november (2 veker)

Revy
På 14 dagar arbeider vi fram årets revy! Og du kan plutselig ha ei hovudrolle, bli låtskrivar, vere musikar, sminke, synge på scena, prøve noko heilt anna enn å springe rundt på fjellet. To artige og uforgløymelege veker! Vi avsluttar med å vise revyen til bygdefolk og til alle som kjem hit på familiedag.

Handverksdagar – trearbeid og keramikk
Trearbeid: Vi fokuserer på knivkurs der du lærer å lage knivskaft og sy slire i skinn. Du kan også få lage din eigen matboks i sveipeteknikk, dreie ei skål eller lage bruksting som pizzakniv, skjærefjøl og ostehøvel. Du kan også få lage longboard. 

Keramikk: Du får prøve grunnleggjande keramikkteknikkar.  

Motorsagkurs/praktisk prosjekt
Heldigvis er verda full av handverkarar. Folk som liker å ta i eit tak. Og folk som liker å lære. Vi køyrer kurs der du får ta «motorsaglappen», og får praktisere det du lærer gjennom å bruke det i div. praktiske uteprosjekt. Kvar haust ventar nye prosjekt. Det kan vere rydding av skog til sykkelsti, opparbeiding av nye gapahukar eller å skape ein ny bålplass. Og når dei to vekene er over, kan du for alltid vite at du har sett spor etter deg i Nordfjord.

Surfing i Hoddevika og ei veke med diverse friluftsliv  
Hoddevika byr på god surf, fantastisk natur og god stemning. Denne veka skal vi oppleve alt kva Hoddevika har å by på. I tillegg til mykje vikingsurf i friskt norsk hav skal vi lære meir om å lese bølgjevarsel, forstå korleis bølgjer dannast og kva for forhold me ynskjer. På kveldstid vert det god tid til å få att varmen under eit pledd i sofaen med gitar og sjarmerande allsong. I tillegg til surf blir det fem dagar med andre friluftslivaktivitetar.     

Din tur
Planlegg og gjennomfør din eigen tur. Frå tre til seks elevar er fin gruppestørels. Det må vere minimum to elevar i ei Din-tur-gruppe. Dei som setter dette som 1.val må skrive ei tekst på 10-15 linjer om gruppa sitt prosjektet. Denne teksta sender gruppa til Margit før den 1. oktober. Ca 20 elevar er øvre grense for kor mange som kan få oppfølging på dette ”faget”. Prosjekta vert valt ut etter:

  1. Det baserar seg på friluftsliv, og har eit stort element av læring innan friluftsliv
  2. Kreativitet
  3. Det må vere ein god plan rundt tryggleik
  4. Lengda på prosjektet
  5. Korleis du/de vil dokumentere prosjektet i etterkant
Sjå meir +

PROSJEKTVEKE - desember

Den første veka i desember spreier vi oss rundt om i vårt eige fylke på ulike prosjekt. Nokre stikk på jakt med geværet i handa. Andre vil oppleve havet, enten det er på 20 meters djup eller i eit skip lasta med liner, teiner og garn.
I ein svett gymsal vert det leika fram kondis og på skulekjøkenet tryllar ein fram deilige rettar.  I formingsavdelingane blir det produsert julegåver, både dei mjuke og dei harde. Og som om ikkje det er nok; dei snøkledde Vestlandsfjella lokkar skiglade elevar ut på tur .

Treningsleir/topptur
Treningsleir: Idrettsaktivitetar som rugby, symjing/stup, ballspel, uthald/styrke og ishockey.
Topptur: Vi går toppturer i nærområdet eller litt lengre unna på beina, evt på ski hvis det er kommet nok snø. Utgangspunktet er kun dagsturer, men vær forberedt på at det kan bli en overnatting eller to.

Trearbeid/longboard
Lage bruksting og pynteting som små møblar, (små kister/skrin og skap), dreie skåler, lage tine og matboks. Dekorere med enkel treskjæring/karveskurd. For dei som ynskjer det blir det høve til å lage sitt eige longboard

Bibelskule
Var du en som stod å vaklet mellom folkehøgskole og bibelskole i år? Er du nysgjerrig på å lære mer om Gud? i 5 dager har du mulighet til å bli inspirert, få påfyll, bli litt klokere, ta en pit-stop med Gud! Vi ønsker å gi deg noe ekstra ved å dykke litt dypere inn i noen temaer innen kristendom.

Utstyrslaging
Her får du sy dine eigne turklede. Kanskje du treng fotposar, vindvottar eller ein ny anorakk. Vi har mykje flott stoff og utstyr  frå Norrøna, så alt ligg tilrette for at du skal få supplert litt på utstyrslista di.
 

Fyrvandring/kyst og kultur
Kysten og havet er fylt av store kontrastar. Frå blikkstilt hav og sol i luggen til bølgesprut og storm i sydvesten. I dette landskapet har menneske levd i lange tider og etterlatt seg mykje kultur og historie. Denne veka skal me ut å sjå og bu i fyr langs kysten, gå turar, lage god mat og få oppleve noko av livet til fyrbøtarane.
 

Jaktveke i Høyanger
Hjortejakt med omtrent garanti for uttelling, i eit veldig flott område å bevege seg i.

Kystveke
Vi seglar ut til kysten, og ankrar opp på ein handelsstad. Her vert det segling, fisking, kanskje ein fjelltur, god mat og hygge. Du får sløye fisken, rense garnet, stå til rors i Medvind, heise segla og lære om korleis sjøen har vore livsnerva for folka som har budd her ute i alle tider.  

Julebakst og tradisjonsmat
Vi bakar lefser, gjærbakst med julepreg, småkaker og julegodt. Avsluttar med julelunsj siste dagen.

Sjå meir +

PROSJEKTVEKE - mars

Prosjekttur vinter (minivintertur med toppturar)
Vintertur kombinert med toppturar. To netter i telt (dei andre dagane bur du på skulen). Turområde blir i Gloppen eller i ei av nabokommunane. Det kan bli basecamp i Jølster med toppturar eller overnatting i Svatebotn ved Myklebustbreen og dersom vêrforholda tillet det, kan det blir tur på Snønipa….
 

Handverksdagar: Smiing/Trearbeid/Longboard
* Smiing: Lage bruksting og pynteting av glødande og kaldt materiale (jern). Eksempel er lysestakar, lampettar, spegelrammer og beslag. Lage knivblad og lære prosessane til ferdig knivblad. Lære krøllsmiing.

* Trearbeid/Longboard: Lage bruksting og pynteting som små møblar, (små kister/skrin og skap), dreie skåler, lage tine og matboks. Dekorere med enkel treskjæring/karveskurd. For dei som ynskjer det blir det høve til å lage sitt eige longboard.

Surfing i Hoddevika
Hoddevika byr på god surf, fantastisk natur og god stemning. Denne veka skal vi oppleve alt kva Hoddevika har å by på. I tillegg til mykje viking surf i friskt norsk hav skal vi lære meir om å lese bølgjevarsel, forstå korleis bølgjer dannast og kva for forhold me ynskjer. På kveldstid vert det god tid til å få att varmen under eit pledd i sofaen med gitar og sjarmerande allsong.

Langrenn, toppturar og skianlegg
Vi drar til Sunnmøre og bor midt i smørøyet mellom topper, langrennsløyper og skitrekk. Strandafjellet ligger likeved, og blir det oppkjørt der, kan vi trekke til et mindre lokalt anlegg, Fjellsetra. Toppene når vi med feller under skia og er du mer opptatt av god glid, blir langrennsløypene stadig tråkket. Dette blir ei uke med god stemning og mulighet for å oppleve Sunnmøre på sitt beste. Vi håper pudderalarmen går!

 

Sjå meir +