Nordfjord folkehøgskule
Øvre Nordstranda 380, 6823 Sandane
Tlf kjøkken: 91 90 32 29
Tilsynlærar: 911 77 821 (etter kontortid)
Kontortid
mandag–fredag 09.00–15.00
Bankkonto: 3000.15.28560
Alle tilsette