Fotokonkurranse 2022

Vi fekk inn 507 bilete til årets fotokonkurranse. Ein jury har sila ut dei beste bileta, og her på denne sida finn du fem bildeserier med dei nominerte bilda og vinnarane i kategoriane:
– NATUR
– MENNESKE I NATUREN
– PORTRETT
– LIVET PÅ SKULEN/INTERNATET
– OPEN KLASSE

Natur
Til kategorien Natur fekk vi inn 75 bilete, og av desse har juryen nominert 17 bilete. Her er vinnarane og dei nominerte:

Menneske i naturen
Til kategorien Menneske i naturen fekk vi inn 212 bilete, og av desse har juryen nominert 33 bilete. Her er vinnarane og dei nominerte:

Portrett
Til kategorien Portrett fekk vi inn 98 bilete, og av desse har juryen nominert 18 bilete. Her er vinnarane og dei nominerte:

Livet på skulen/internatet
Til kategorien Livet på skulen/internatet fekk vi inn 51 bilete, og av desse har juryen nominert 19 bilete. Her er vinnarane og dei nominerte:

Open klasse
Til kategorien Open klasse fekk vi inn 71 bilete, og av desse har juryen nominert 24 bilete. Her er vinnarane og dei nominerte:

Årets bilde
Vinnar av Årets bilde for skuleåret 2021/2022 vart Veslemøy Stokke. Bilde «ta alt inn» tok ho 3. desember. Dette var i ei prosjektveke, der elvane hadde fått velje mellom ni ulike prosjekt på tvers av linjene. Veslemøy var fem dagar på prosjektet «Fyrvandring/kyst og kultur», og tok bilde rett ovanfor Runde fyr. Runde fyr ligg på nordvestspissen av fugleøya Runde på Sunnmøre.