Prisha Korkowski

Kokk
Tel. privat: 95933172
Prisha har eit litt eksotisk namn, men kjem eigentleg berre frå andre sida av fjorden frå folkehøgskulen (og litt frå Berlin). I tillegg til å kunne noko om alt frå gjærdeigen sin oppførsel til utbeining av hjort, så likar ho å gå morgontur med den veldig fine hunden sin. Ho er også ein racer på bogeskyting så vi trur nok vi har ein av landets mest treffsikre kokkar.