Prisha Korkowski

Kokkelærling
Tel. privat: 98418687
Prisha er godt over gjennomsnittet interessert i matlaging og derfor ville ho vera kokkelærling på Nordfjord folkehøgskule. I tillegg til å setja seg inn i alt frå gjærdeigen sin oppførsel til utbeining av hjort, så likar ho å gå morgontur med den store hunden sin. Ho er også instruktør på bogeskyting kvar tydag og altså skikkeleg treffsikker.