Diana Socka

Kjøkken- og internatassistent
Tel. privat: 94150907