Nybygget er i bruk!

Vi har bygd for ei lang framtid.
Sjå presentasjon av nybygget vårt her!

Etter mange år med planer, skrinlegging, nye runder med planlegging er vi no, våren 2023, i hamn med ei sårt tiltrengt oppgradering og utviding av hovudbygget.

Med dette nybygget er vi klare for å ta imot nye generasjonar med ungdomar, mot 100 nye år!

Bygget er teikna av arkitektfirmaet Xform i Førde. Utførande entreprenør har vore HS Bygg frå Stryn. Lokale underleverandører har vore Olav Hjelmeset på grunnarbeid, GF Design på elektrisk anlegg, Mardal rør, og i tillegg GK Førde på ventilasjon mm.

Sjølve bygginga er finansiert gjennom lån og oppspart eigenkapital over fleire år. Bygget hadde ei ramme på 19 millionar.

No er bygget opna

13. mars 2023 hadde vi høgtidelig opning av bygget, med inviterte gjester og høg kakefaktor.

 

 

Sjå meir +

Gjennom denne utbygginga har vi fått tetta alle gamle lekkasjer på taket, utvida matsalen og skapt mange nye mingleområder for elevane.

Alt dette kostar pengar, og vi vil gjerne invitere deg til å vere med å støtte arbeidet vårt vidare!

Vi har ei eigen jubileumsinnsamling i tillegg til stol-spleisen (sjå informasjon under). Her kan du vippse til #85971 eller støtte oss på kontonr. 3000.15.28560 (merk gåva med «Jubileumsgåve»). Hjarteleg takk for alle bidrag!

Innsamlinga

Vi får ikkje stønad til å gjere dei innkjøpa som trengst for å møblere dei nye areala våre. Derfor har vi m.a. gjennomført eit stolsal, der ein kunne kjøpe ein stol i matsalen. Vi har ikkje fått finansiert alle stolane, så det er framleis mogleg å bidra!

Stolsal på Spleis: https://spleis.no/project/312870

Gåver på Vipps: #749249

Sjå meir +

Her kan du sjå meir av innsida av bygget. Det har blitt både koselig, praktisk og elevane sine favorittrom!

Både bygget og skulen sitt 100-årsjubiléum blir feira på skulen helga 27.-29.oktober 2023.

Her er ALLE som er glad i Nordfjord folkehøgskule inviterte! Dette blir ei skikkeleg markering og meir informasjon vert lagt ut på Facebook og heimesida så snart det er klart.

Nordfjord folkehøgskule har drive skule siden 1923. Meir enn 10 000 ungdommar har vore elev her. Stemninga i trappa er den samme i dag som på 1960-talet.