Ledige stillingar som friluftslivlærar

Vi har ledig vikariat og fast stilling med oppstart 01.08.22.

Ledige stillingar som friluftslivlærar

Grunna ulike permisjonar mm har vi ledig både vikariat og fast stilling med oppstart 01.08.22.


Arbeidsoppgåver:

 • Vere linjeleiar på ei av dei 9 friluftslivlinjene på skulen. Dette inneberer klasseleiing, planlegging og gjennomføring av turar.
 • Undervise på ulike valfag, temadagar, fellesturar og prosjektveker.
 • Sosialpedagogisk arbeid.

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Relevant høgare utdanning innan frilufts-eller idrettsfag.
 • Kompetansegjevande kurs innan ulike felt av friluftsliv.
 • Erfaring frå arbeid på internatskule
 • Førarkort minibuss

Personleg eignaheit vil verte tillagt vekt.


Personlege eigenskapar:

 • Du må vere glad i å jobbe med ungdomar
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er fleksibel og oppteken av å finne løysingar
 • Du er sjølvgåande, og har glede av å samarbeide med andre.

Nordfjord folkehøgskule er eigd av Normisjon.  Den som vert tilsett må arbeide i tråd med det kristne grunnsynet skulen bygger på, og aktivt fremme dette.


Vi kan tilby:

 • Løn og ordningar etter tariff
 • Medlemskap i SPK
 • Svært varierte og spennande arbeidskvardagar
 • Motiverte elevar
 • Eit stort og humørfylt kollegium

 

Søknad med CV og referansar kan sendast på mail til kontor@friluftslivskulen.no.
Frist: 17.03.22
For spørsmål, ta kontakt med Nordfjord folkehøgskule, på tlf. 57 86 80 40 eller mail: hildegunn@friluftslivskulen.no