Ordensreglar

Skulen skal være ein god heim for alle. Difor har alle elevar og tilsette ansvaret for at fellesskapet skal verte bra.

For at skuleåret skal verte så godt som mogleg for deg og dei andre som kjem hit, treng vi rammer rundt skulekvardagen. Dette er vårt skulereglement: