Nordfjord-stipendet

Vi ønsker at økonomi ikkje skal stå i vegen for at nokon skal kunne vere elev på Nordfjord folkehøgskule.

Difor lyser vi ut Nordfjord-stipendet.

Det er mogleg å søke om stønad på inntil 30 000,- Vi tildeler inntil 3 stipend kvart år.

Vi vil prioritere søkarar som av helsemessige eller sosioøkonomiske grunnar har vanskeleg for å finansiere skuleåret. Stipendet kan brukast til t.d. utstyr eller heimreiser.

Ein begrunna søknad om stipend kan sendast etter at du har takka ja til skuleplass.

Send søknaden til kontor@friluftslivskulen.no