Sommarleir – Med vinden i ryggen

AVLYST på grunn av koronaepidemien!

Men vi kjem tilbake neste sommar 🙂

Velkomen til sommarleir på Nordfjord folkehøgskule, 13. – 17. juni 2022!

Vi ønskjer å invitere deg til ei veke full av opplevingar, utfordringar, leik, moro, og møte med både kjende og nye menneske. Kanskje du vil prøve ei natt i telt? Kanskje blir det ein fotballsiger? Eller kanskje ein fjelltur med niste og saft?

Med vinden i ryggen
Når: 13. – 17. juni 2022
Kvar: Nordfjord folkehøgskule på Vereide i Gloppen
Kva: Sommarkurs for ungdom med nedsett funksjonsevne
Søknadsfrist: 1. mai

Sommarkurs for ungdom er ikkje berre for tenåringar, men for alle som føler seg unge og vil oppleve noko nytt. Du kan ha med deg din eigen hjelpar eller melde deg på åleine. Alle får god oppfølging på leiren. To lærarar er ansvarlege for opplegget, og i tillegg vil det vere ein assistent pr to deltakarar.

Ein dag ser omlag slik ut:
08.00 Frukost
09.00 Samling i Ljosborgstova.
– Informasjon og ord for dagen
– songaktivitetar
09.30 Aktivitetar
11.30 Lunsj for dei som er på skulen
12.30 Aktivitetane held fram
15.30 Middag
18.30 Kveldsaktivitet m/mat
– Ein sommarkveldsdraum (sekkehopping, pilkast, bokskast, tautrekking, natursti, hesteskokasting, spikerslag, …)
– Dansekveld med grilling ved fjorden
– Fotballkamp med heiagjengar
– Programkveld
22.00 Godnattsamling
– Vi avsluttar kvar kveld med ei felles kveldsstund, song og forteljing rundt bålet eller inne i daglegstova.

Aktivitetar du kan velje mellom:
Song og musikk
Skogstur til gapahuken
Tur til Tystadstøylen
Tur til gapahuken med overnatting
Matlaging ute og inne
Kano- og kajakktur
Ballaktivitetar
Dans
Ro- og fisketur
Klatring
Forming/hobbygruppe
Riding på Stall Rygg
Dagstur til Monsiaden i Vanylven

Enkelte av aktivitetane går frå frukost til middag, men det vil også vere nokre dagar der du vil ha ein aktivitet før lunsj og ein ny etter lunsj. I alle aktivitets-gruppene vil det vere ei eller fleire små samlingar med rom for litt kvile, fellesskap og prat.

Torsdag kveld er det festmiddag og underhaldning. Her får du høve til å stå på scena. Dersom du har kostyme som du vil bruke, må du hugse det når du pakkar til leiren.

Sommarleir – Med vinden i ryggen
Sommarleir – Med vinden i ryggen

Start og slutt
Leiren startar måndag  kl 12.00. Vi kan ta i mot deltakar frå kl 11.00. Det er ikkje høve til å kome før dette tidspunkt, fordi då er alle leiarane og assistentane på planleggingsmøte.

Leiren sluttar fredag kl 14.00, og alle må reise/verte henta før kl 16.00.

Sommarleir – Med vinden i ryggen
Sommarleir – Med vinden i ryggen

Søknad
Send søknad til: Nordfjord folkehøgskule, Øvre Nordstranda 380, 6823 Sandane
eller på e-post: kontor@friluftslivskulen.no;

I søknaden vil vi ha følgjande informasjon:
Namn, adresse, postnr, poststad, telefon, personnummer (11 siffer), namn på føresette/pårørande, telefon til føresette/pårørande, diagnose/funksjonsnivå og andre opplysningar vi bør ha for å gi deg god støtte og oppfølging.

Dersom du treng tilsyn om natta eller anna tett oppfølging i høve til måltid eller personleg stell, må du ha med eigen hjelpar. Alle opplysningar vert handsama konfidensielt. Arrangementet er eit kortkurs i regi av Nordfjord folkehøgskule.

Søknadsfrist: 1. mai

Du er velkomen som søkjar.

Pris: 5.300,- (Pris for hjelpar: 1.600,-)

 

 

Leiarar
Vi er mange leiarar, og vi gledar oss til å lage ein god leir for deg. Nokre av oss jobbar på Nordfjord folkehøgskule heile året, på ei linje som heiter Bu og fritid. Dette er ei linje for ungdom med med nedsett funksjonsevne, og vi har lang erfaring med tilrettelegging av undervisnings- og fritidstilbod.
Les meir om linja Friluftsliv/Bu og fritid her.

Dei som får plass på kurset vil få tilsendt pakkeliste og meir informasjon.

Sommarleir – Med vinden i ryggen
Sommarleir – Med vinden i ryggen

Velkommen til spennande dagar på
Nordfjord folkehøgskule!