Nordfjord folkehøgskule sin logo vart sist oppdatert i september 2012. Logoen består av eit ikon og namnet på skulen sett saman på ein spesiell måte.

Logoen kan brukast i både fargeutgave, i svart eller kvit (på svart bakgrunn). Som hovudregel er det fargeversjonen som skal brukast.

Logoen må berre brukast i samråd med Nordfjord folkehøgskule. Ta kontakt med skulen dersom du ynskjer å få tilsendt dei ulike variantane av vår logo i EPS-format.

 

Liggande logo (799 x 163) – farge

 

 

Liggande logo  –  svart bakgrunn

 

 

 

Liggande logo  –  kvit bakgrunn

 

 

 

Ståande logo (683 x 548) – farge

 

 

 

Ståande logo –  svart bakgrunn

 

 

 

Ståande logo – kvit bakgrunn

 

 

Thumbnail (122 x 122) – med tekst

 

 

 

Thumbnail – uten tekst