LOGGBOKA 20.10.2019

Ein haust å hugse

Det er godt vi har elevar som dokumenterer kor fin hausten er!

Vi har ikkje foto-linje på vår skule, men kvart år er det mange elevar som likar å ta bilete, og som er veldig flinke! Loggboka denne gongen tar med nokre høgdepunkt frå ulike turar siste tida.

 

Vi tek også med nokre bilete i kategorien «utan mat og drikke, duger Nordfjord-elevar ikkje».