Bistandsdag

Nordfjord folkehøgskule har i mange år vore ein fast og stor bidragsyter til eit lite lokalsjukehus i den nepalesiske fjellheimen.
Frå å ha vore eit svært sparsommelig utstyrt sjukehus med altfor liten kapasitet til dei 200 000 menneska som soknar dit, har ein gjennom dei siste 15 åra gjort store utbetringar. Mykje av dette har vorte finansiert gjennom gåver frå Norge,- inkludert oss på Vereide. Du kan lese meir om prosjektet her: normisjon/okhaldunga

Ved å bruke vårt tilbod om julehjelp får du altså både hjelp sjølv og hjelper andre!

Oppgåvene bestemmer du,- og vi har mange som kan ta i eit tak på mange måtar. Det er mogleg å leige fleire elevar. Stykkprisen er den same uansett kor mange elevar du leiger.

Fyll ut skjemaet her om du ønskjer hjelp: påmeldingsskjema