Kristine Wergeland

Miljøarbeidar
Tel. privat: 90896016
Epost: kristine@friluftslivskulen
Det er ikkje tilfeldig at det er bilete frå ein båt på Kristine sitt profilbilete. Ho er ualminneleg glad i livet til havs, men likar også godt alt anna friluftsliv. Kristine er knakande god på å motivere folk til å gå litt til, og ho er ikkje redd for å ta i eit tak. Ho er barnevernspedagog, og blir veldig glad om det er folk som likar å synge rundt henne.
Utdanning og kompetanse
  • Norsk Frisørskole i Bergen
  • Bachelor i sosialt arbeid - barnevernspedagog ved Høgskulen i Volda
Arbeidserfaring
  • 1 år Frisørlærling
  • 1 år Drosjesjåfør
  • Miljøarbeidar på Nordfjord folkehøgskule frå 2006