Jorunn Eikenes

Kontorleiar
Tel. privat: 90156932
Tel. arbeid: 57868040
Epost: kontor@friluftslivskulen.no
Det er nesten heilt sikkert at Jorunn er ei av dei første du møter på skulen. Ho sit og behandlar alle søknader som kjem inn, og i tillegg er det ho som står i luka når du kjem og er litt spent første dagen. Det er alltid folk innom kontoret hennar, og servicen er på topp! Jorunn er eigentleg journalist, og er difor ein racer på å observere ting og skrive lure tekstar.