Jofrid Flølo

Kjøken- og internatassistent, innom av og til
Tel. privat: 90675979