Ledig vikariat som miljøarbeidar på Bu og Fritid

Grunna permisjon har vi ledig vikariat i 80% frå 1. januar 2023 – 31. desember 2023.


Arbeidsoppgåver

 • Følgje opp elevar med behov for tilrettelegging
 • Vere med på turar og undervisning ved linja Bu og fritid
 • Tilsyns- og nattevakter på skulen etter oppsett turnus.
 • Sosialpedagogisk arbeid

Ønska kvalifikasjonar

 • Relevant erfaring frå arbeid med menneske
 • Gjerne utdanning innan helse og oppvekstfag.
 • Førarkort klasse B

Personleg eignaheit vil verte tillagt vekt.


Personlege eigenskapar

 • Du er imøtekomande, trygg, tolmodig, raus og tydeleg.
 • Du er fleksibel og oppteken av å finne løysingar
 • Du er sjølvgåande, og har glede av å samarbeide med andre.

Nordfjord folkehøgskule er eigd av Normisjon.  Den som vert tilsett må arbeide i tråd med det kristne grunnsynet skulen bygger på, og aktivt fremme dette.


Vi kan tilby:

 • Løn og ordningar etter tariff
 • Medlemskap i SPK
 • Svært variert og spennande arbeidskvardag
 • Eit stort og humørfylt kollegium

 

Søknad med CV og referansar kan sendast på mail til kontor@friluftslivskulen.no.
Frist: 15. november 2022
For spørsmål, ta kontakt med Nordfjord folkehøgskule, på tlf. 57 86 80 40 eller mail: lisbeth@friluftslivskulen.no