Korona

Vi planlegg oppstart som normalt for skuleåret 2020-21

Denne våren har sett heile Norge og dermed også alle folkehøgskular i heilt uventa utfordringar.  No er vi på veg inn mot sommaren, og vi gler oss veldig til å starte eit nytt skuleår i august.

Det vil altså seie at vi planlegg for normal oppstart 22. august.  Vi vil sjølvsagt forholde oss til dei smittevernreglar som gjeld på dette tidspunktet, og vi er i dialog med lokale helsestyresmakter ift. kva som er tilrådelig i praksis. Framleis er det mange detaljar vi ikkje kjenner til korleis skal løysast, men vi er trygge på at vi kjem til å finne gode løysingar.

Uansett kva som elles skjer vil vi legge vekt på å drive ein skule som set felleskap og friluftsliv i sentrum. Og nettopp ute er det jo veldig mange muligheter til å lære og oppleve mykje nytt.

Du kan klikke på denne lenka for å sjå regjeringa sin uttalelse i samband med planlegging av oppstart: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apning-av-hoyskoler-universitet-og-fagskoler/id2706353/?fbclid=IwAR2wH9HZA3VtUJxF9PjI77J_BAK1CvJkjFhpsL8ssDbz_e_8LR3g0dhfpIs