LUKK
Heim / Temakveld om allemannsretten


Temakveld om allemannsretten

Prinsippa om allemannsretten vart innført i i friluftslova i 1957. Med dette sikra ein allmenn tilgang til å bade, telte, tenne bål, fortøye båt, hauste ville bær og blomar, samt fritidsfiske i sjøen.
Allemannsretten har vore avgjerande for korleis vi utøver friluftslivet i Norge. Men friluftslivet er i stadig endring, og alle rettar og plikter er ikkje like godt kjent. Kva seier lova om terrengsykling, stibygging og sjøsport? Og kva med gapahukar, fiske og forskjellar på frossen og tint mark? 

Dette og meir kan vi får svar på når Marianne Reusch kjem til Kultursalen i Trivselshagen måndag 2. november 2015 kl 18

Les meir om allemannsretten her.

SAKER FRÅ ARKIVET