LUKK
Heim / Opptaket er i gong


Opptaket er i gong

Framleis i tvil om kva du skal neste år? Kom til oss, vi har framleis nokre ledige plassar!
Det tek til å nærme seg full skule, men vi har framleis eit par ledige plassar på dei fleste linjene. Send søknad i dag, og gled deg til eit fint år med friluftsliv mellom bre, fjell og fjord!

Opptaket starta 1. februar, og vi tek opp etter kvart som søknadane kjem til oss.

Har du spørsmål om skulen, undervisninga, søknad, opptak, dei ulike linjene
osv: Ta kontakt!
Telefon 57 86 80 40 eller kontor@friluftslivskulen.no

Velkomen til Nordfjord!
 

 

SAKER FRÅ ARKIVET