LUKK
Heim / Om skulen / Sommardrift / Samarbeidsløypa


Samarbeidsløypa

Dersom ein går inn i skogen, 15 minutt frå skulen, finn ein gapahuken og skulen si løype for samarbeid og lagbygging.
Samarbeidsløypa har 8 postar med forskjellige fysiske og mentale oppgåver som gruppa må løyse i lag. Oppgåvene varierer frå balansegang på stammar til rapellering.  Opplegget tar ca 2-3 timar, men dette kan tilpassast etter denenkelte gruppa sitt ynskje.
 

Ei gruppe på veg opp til samarbeidsløypa (foto: Ronny Solheim)

Friluftslivslærar og instruktør Lars-Ove Eikje fyrer opp bålet (foto: Ronny Solheim)

Ein av dei åtte postane i samarbeidsløypa (foto: Ronny Solheim)

Øvingane er meint for å bidra positivt i ei gruppe (foto: Ronny Solheim)

Etter øvingane er det samling rundt båla ved gapahuken (foto: Ronny Solheim)


God mat høyrer til (foto: Ronny Solheim)

Gapahuken og stillheten etterpå (foto: Ronny Solheim)

RELATERT INNHALD