LUKK
Heim / Om skulen / Skulen / Gjennomsnittsalder


Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalderen dei siste åra har vore 19 år, og vi no har i mange år hatt omlag like mange gutar som jenter. Eit stort fleirtal av elevane er ferdige med vidaregåande skule før dei kjem hit.

BILDESERIAR, TURRAPPORTAR OG ANNA FRÅ Friluftslivskulen