LUKK
Heim / Fag / Fagstoff / Lovar og reglar for friluftslivet


Lovar og reglar for friluftslivet

Her er nokre viktige reglar som gjeld når vi skal på tur.
Gennerelle reglar:

Lov om friluftslivet (friluftsloven) (ferdselsreglar, allemannsrettar og -pliktar)  

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (ma. bålbrenning i §2) 

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)

Plikt til gi førstehjelp, omtalt i bl.a. Vegtrafikklova §12 (plikter ved trafikkuhell) og Straffelova §287 (hjelpeplikt) 

 

Svalbard:

Forskrift om fredning av Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard

Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard

 

RELATERT INNHALD