LUKK
Heim / Lisbeth Momrak


Lisbeth Momrak

Lærar på Friluftsliv/Bu og fritid

Nordfjord folkehøgskule

Lærar på Friluftsliv/Bu og fritid
Telefon privat: 91 30 91 36
Telefon arbeid:
E-post: lisbeth@friluftslivskulen.no

Utdanning:
Årseining i kroppsøving, Høgskulen i Volda
Mellomfagstillegg i Ski- og snøaktivitet, Høgskulen i Sogndal
30 stp matematikk, Høgskulen i Volda
Årseining i kunst og handverk, Høgskulen i Volda
Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskulen i Volda
Trenarkurs i telemark

Arbeid:
Vikar ved Austrheim skule
Lærar på Nordfjord folkehøgskule frå august 2003

Underviser i:
Bu og arbeidstrening
utstyrslaging, mat i det fri, keramikk, fotball

ANDRE KONTAKTPERSONAR PÅ FRILUFTSLIVSKULEN