LUKK
Heim / Opplevingar / Friluftsliv/Bu og fritid


Friluftsliv/Bu og fritid

Eit folkehøgskuletilbod for elevar som treng noko tilrettelegging. Eit unikt år med fellesskap og meistring.
Film / klipp: Stian Gustafsson (elev/stipendiat)
Drone: Jon Kjetil Fossli (lærar)

RELATERT INNHALD