LUKK
Heim / Kontakt oss / Sende faktura


Sende faktura

Skal du sende faktura til Nordfjord folkehøgskule? Sjekk informasjonen nedanfor.
Dersom du er leverandør for Nordfjord folkehøgskule, kan du sende faktura til oss på to måtar:

1) E-post:

faktura@friluftslivskulen.no

 

2) Pr. post:

Nordfjord folkehøgskule
Vereide
6823 SANDANE

 

Merking av faktura

For å kunne gjennomføre betalinga i rett tid, er det viktig at fakturaen er godt merka med følgjande:
Namn på bestillar
Ev. prosjektnummer

Dersom leverandøren er registrert i meirverdiregisteret, skal fakturaen i tillegg vere merka med følgjande: 

Selgars organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavane MVA
Meirverdiavgift og andre avgifter knytta til transaksjonen
Meirverdiavgift må vere oppgitt i NOK

 

Betalingsfrist

Det er opp til leverandørane å bestemme kor mange dagars betalingsfrist som skal brukast på fakturaen. Sidan ein faktura ofte skal innom fleire tilsette for attestering og godkjenning, ønskjer vi oss generelt 30 dagars betalingsfrist.   

 

RELATERT INNHALD