LUKK
Heim / Fag / Linjefag / Bu og fritid / Lærarar og miljøarbeidarar


Lærarar og miljøarbeidarar

På Bu og fritid jobbar det fire lærarar, to miljøarbeidarar og åtte stipendiatar.
Stipendiatar

Kvart år har vi åtte stipendiatar. Stipendiatane er ikkje faste tilsette i personalet, men fjorårselevar som tar eit andre år på folkehøgskulen. Dei arbeider som støttekontakt på kveldstid og i helgane. Stipendiaten tar elevane på Bu og fritid med på ulike fysiske aktivitetar, oppfølging på ein del av dagleglivet og er med som assistent i skulefag, på dagsturar og overnattingsturar.

 

Her er ein presentasjon av lærarane og miljøarbeidarane.

 

Magny-Barmen-3

Magny Barmen

Utanning/Kompetanse:
Master i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Allmennlærarutdanning, Høgskulen i Volda
Kroppsøving årsstudium, Høgskulen i Volda
Matematatikk, halvårsstudium, Høgskulen i Volda
Friluftsliv, halvårsstudium, Høgskulen i Volda

Arbeidserfaring:
Arbeidserfaring mellom anna frå grunnskule, vidaregåande skule og folkehøgskule. 

 

 

Lisbeth-2

Lisbeth Momrak

Utdanning:
Årseining i kroppsøving, Høgskulen i Volda
Mellomfagstillegg i Ski- og snøaktivitet, Høgskulen i Sogndal
30 stp matematikk, Høgskulen i Volda
Årseining i kunst og handverk, Høgskulen i Volda
Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskulen i Volda
Trenarkurs i telemark

Arbeid:
Vikar ved Austrheim skule
Lærar på Nordfjord folkehøgskule frå august 2003

Underviser i:
Bu og arbeidstrening
utstyrslaging, mat i det fri, keramikk, fotball

 

 

 

2012-08-31-08.26.36


Magnar Holvik

Utanning/Kompetanse:
Folkehøgskule, kunsthandversskule, teknisk utdanning bygg- og anleggsfag.
Fagutdanning tømrar og svennebrev.
Praktisk pedagogisk utdanning

Arbeidserfaring:
Ungdomsskule formingsfag
Sjølvstendig næringsdrivande tømrar
Tilsett ved Nordfjord sidan 1981
15 år med tømrarlinje
8 år med bu og arbeidstrening

Underviser også i:
Smiing og Trearbeid

 

 

 

odd-h2


Odd Harald Halse

Utdanning/kompetanse
Cand.mag - med faga: spesialpedagogikk,
ingeniør - datateknikk, biologi ,
praktisk pedagogisk utdanning

Arbeidserfaring
Programmerar ved Fylkessjukehuset
i Ålesund 1982
EDB-konsulent ved Christiania Spigerverk,
1982 - 1986
Lærar ved Nordfjord folkehøgskule, 1986 - 1997
Inspektør ved Nordfjord folkehøgskule, 1997 -
 

 

 

kristina1

Kristina Tomasgard

Miljøarbeidar

 

 

1eirin-vinter

Eirin Bakketun Sægrov

Miljøarbeidar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATERT INNHALD