LUKK
Heim / Om skulen / Nordfjord Alumni


Nordfjord Alumni

"Alumni" er latin for tidligare studentar eller elevar ved ein skule.I eintallsform er alumnus ein tidligare mannleg elev, mens alumna er ein tidligare kvinneleg elev. Sidan oppstarten i 1923 har meir enn 7000 alumnusar og alumnaer gått ut frå Nordfjord folkehøgskule.

Hos oss er ikkje desse er organisert i formelle elevlag, men det finst fleire uformelle grupper av tidlege elevar og tilsette. Denne sida hjelper deg til å finne fram til tidlegare medelevar og kollegaer og gir informasjon om diverse arrangement for dei som vil holde kontakten.

Kvart år arrangerer skulen treff for fjorårselvar (i februar) og 50- og 60-årsjubilantar (i juni), og elles stiller vi anlegg og utstyr til disposisjon i løpet av sommaren dersom andre kull ønskjer å treffast på eige initiativ (f.eks. 5, 10, 20, 25 og 40 års jubilantar). 

Klikk på linkane nedanfor for å lese meir om dette:

Snikkarlinja på Nordfjord folkehøgskule i 1928 (foto: Olav Kvaale, kjelde: Nordfjord folkemuseum)

 

Tidlegare elevar ved Nordfjord folkehøgkule, "Ljosborg", samla ved minnesteinen etter den første styraren Bertel Kaale under avdukinga sommaren 1947.

 

 

MEIR NYTTIG INFO

Visjon
Kart
Kontakt oss

Sjå magasinet vårt

Sjå guide i Issue

Last ned PDF

 

Søk skuleplass

BILDESERIAR, TURRAPPORTAR OG ANNA FRÅ Friluftslivskulen