LUKK
Heim / Odd Harald Halse


Odd Harald Halse

Inspektør

Nordfjord folkehøgskule

Inspektør
Telefon privat: 414 09 563
Telefon arbeid: 57 86 80 42
E-post: oddharald@friluftslivskulen.no

Utdanning/kompetanse
Cand.mag - med faga: spesialpedagogikk,
ingeniør - datateknikk, biologi ,
praktisk pedagogisk utdanning

Arbeidserfaring
EDB-konsulent ved Christiania Spigerverk, 1982 - 1986
Lærar ved Nordfjord folkehøgskule, 1986 - 1997
Inspektør ved Nordfjord folkehøgskule, 1997 -

Undervisning
Volleyball og fellesfag
Lærar på Friluftsliv/Bu og fritid

ANDRE KONTAKTPERSONAR PÅ FRILUFTSLIVSKULEN